منو
ماژول در زبان بیسیس کور می تواند شامل همه / برخی از موارد زیر باشد:
  • صفحات سمت پنل کاربری (user.basiscore.com)
  • دستورات سطح داده (sql server , mongodb , mysql ,…)
  • دستورات سطح command
  • وب سرویس های سطح command
بصورت کلی هدف از بوجود آوردن ماژول ها، جلوگیری از تکرار فرآیندهای پیچیده و (استفاده دوباره) صرفه جویی در منابع از اعم از زیرساخت، منابع انسانی، وقت و مانند این ها می باشد.

چه کسانی می توانند ماژول توسعه بدهند؟

ماژول ها اغلب برای فروش و کسب درآمد نوشته می شوند. هرشخص یا سازمانی می تواند هر ماژولی را توسعه دهد. پس از پایان فرآیند و توسعه و دیباگ در صورتی در سایت آکادمی قرار خواهد گرفت که از تست های امنیتی و فنی با امتیاز خوبی پاس شود.
درجه آزادی در زبان بیسیس کور بسیار پایین است. این بدین معنی است که توسعه دهنده بیسیس کور می تواند مطمئن باشد که می تواند از هر یک از امکانات بیسیسس کور (توسعه داده شده توسط منظومه نگاران و یا اشخاص ثالث) معرفی شده در سایت آکادمی با ضمانت منظومه نگاران استفاده کند، و در صورت بروز هر مشکلی مسئولیت آن را هولدینگ منظومه بعهده دارد.

چگونه می توانم از ماژول استفاده کنم؟

ماژول ها برروی هاست نصب می شوند. پس از انجام فرآیندهای مالی می توانید از لیست "ماژول ها" در قسمت هاست خود به تمام اطلاعات ماژول های خریداری شده دسترسی داشته باشید. بسیاری از ماژول های عمومی و یا ماژول هایی که برای امور غیرانتفاعی توسعه داده می شوند رایگان هستند.