منو
BasisCore
نشان

سطح 1 بیسیس کور

(Basic _ Basis ) به افرادی با افتخار اعطا می گردد که داری توانایی های زیر باشند :

 1. آشنایی کامل با Html , css
 2. تسلط به from cookie query در زبان بیسیس کور
 3. کار با postsql در دستورات dbsource و مسلط به ساختار sqlight
 4. طراحی و اجرای inlinesource
 5. کدنویسی دستور tree و مفاهیم درختواره در بیسیس کور
 6. توانمندی اجرای دستورات print , view و کلیدهای مربوط

دارنده نشان سطح 1 در زمان اعتبار نشان می تواند از این امکانات استفاده نماید

 1. خرید هاست Practical , Basic با 20% تخفیف
 2. دریافت گواهی توانایی انجام کار برای استخدام درهریک از شرکتهای اکوسیستم BasisCore
 3. شرکت در کارگاههای آموزش ( سطح 1 ) منظومه نگاران بصورت رایگان
 4. مضرب حقوق سطح 1 در صورت استخدام در هریک از شرکتهای هولدینگ منظومه نگاران

شرایط تقدیم نشان :

 1. آزمون html , css بصورت الکترونیک و از راه دور
 2. آزمون sqlite از راه دور
 3. ازمون پروژه در محل شرکت منظومه نگاران ( و کسب امتیاز حداقل 80 از 100 نمره )