منو
BasisCore
نشان

سطح 2 بیسیس کور

(Basis _ DataMaster) به افرادی با افتخار اعطا می گردد که داری توانایی های زیر باشند :

  1. تسلط به نرم افزار mssql یا mysql
  2. تسلط به نرم افزار mongodb
  3. قدرت تحلیل و نورمالیز دیتا بصورت رابطه ای و یا nosql
  4. ( داشتن نشان سطح 1 پیش نیاز تقدیم نشان سطح 2 نمی باشد )

دارنده نشان سطح 2 در زمان اعتبار نشان می تواند از این امکانات استفاده نماید

  1. خرید هاستBasic CDN+ Base با 25% تخفیف
  2. دریافت گواهی توانایی انجام کار برای استخدام درهریک از شرکتهای اکوسیستم BasisCore
  3. شرکت در کارگاههای آموزش ( سطح 2 ) منظومه نگاران بصورت رایگان
  4. مضرب حقوق سطح 2 در صورت استخدام در هریک از شرکتهای هولدینگ منظومه نگاران

شرایط تقدیم نشان :

  1. آزمون mssql , mysql بصورت الکترونیک و از راه دور
  2. ازمون پروژه در محل شرکت منظومه نگاران ( و کسب امتیاز حداقل 80 از 100 نمره )