منو
BasisCore
نشان

سطح 3 بیسیس کور

(Basis _ Developer) به افرادی با افتخار اعطا می گردد که داری توانایی های زیر باشند :

  1. تسلط به زبان python یا C#
  2. ( داشتن نشان سطح 1, 2 پیش نیاز تقدیم نشان سطح 3 نمی باشد )

دارنده نشان سطح 3 در زمان اعتبار نشان می تواند از این امکانات استفاده نماید

  1. خرید هاست Enterpriseو CDN+ Base با 25% تخفیف
  2. دریافت گواهی توانایی انجام کار برای استخدام درهریک از شرکتهای اکوسیستم BasisCore
  3. شرکت در کارگاههای آموزش ( سطح 3 ) منظومه نگاران بصورت رایگان
  4. مضرب حقوق سطح 3 در صورت استخدام در هریک از شرکتهای هولدینگ منظومه نگاران

شرایط تقدیم نشان :

  1. ازمون پروژه در محل شرکت منظومه نگاران ( و کسب امتیاز حداقل 80 از 100 نمره )